รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง วันเด็ก 61
รายละเอียด :
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงร่วมกับเทศบาล กม.5 จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี และนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีแต่ยากจน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-01-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด[21-03-2561]
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2561]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2561]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2561]

หน้าแรก