รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
รายละเอียด :
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายกิตติ กรยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง นายสันธาร อินไชยยา ผอ.โรงเรียนบ้านดอนทราย และนางเพ็ญพิศ จุลเนียม ผอ.โรงเรียนวัดนาล้อม ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าฯ ฝ่ายทหาร พันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ จุลเนียม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และนายยุคลเดช อ่อนนุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.เขาล้าน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-02-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2561]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2561]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561[27-06-2561]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561[27-06-2561]

หน้าแรก