รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง มอบประกาศนียบัตร
รายละเอียด :
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พระอาจารบุญส่ง และ ผู้อำนวยการทวีศักดิ์ แดงโร่ ได้มอบระกาศนียบัตร สำหรับการสอบผ่านนักธรรม ตรี โท เอก ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านมรสวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-06-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 13 / 20
 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 [07-11-2561]
 กีฬาศูนย์ ชัยเกษม[01-08-2561]
 กิจกรรมแห่งเทียนวันเข้าพรรษา[13-07-2561]
 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[29-06-2561]

หน้าแรก