รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เข้าค่ายเชาวชนรักพงษ์ไพร รุ่นที่ 2
รายละเอียด :
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ครูฐิติกร จักรแก้ว นำนักเรียนเข้าค่ายเชาวชนรักพงษ์ไพร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนมีความสนุกสนานกับกิจกรรมดีๆ ได้เรียนและได้ปฏิบัตินอกสถานที่

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 page 13 / 23
 ปลูกป่าบริเวณชายแดนเชื่อมสัมพันพันธ์สองแผ่นดิน [29-08-2561]
 พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[28-06-2561]
 ประเมินโรงเรียนต้นแบบ Infographics[28-06-2561]
 สร้างแรงบันดลายใจด้านการบิน โดย สสวท.[25-06-2561]

หน้าแรก