รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เข้าค่ายเชาวชนรักพงษ์ไพร รุ่นที่ 2
รายละเอียด :
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ครูฐิติกร จักรแก้ว นำนักเรียนเข้าค่ายเชาวชนรักพงษ์ไพร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนมีความสนุกสนานกับกิจกรรมดีๆ ได้เรียนและได้ปฏิบัตินอกสถานที่

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 4 / 18
 พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย[27-08-2561]
 รับเกียรติบัตร เครือข่ายโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วย Infographic[27-08-2561]
 ผอ.ธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล พบปะคณะครูและนักเรียน[22-08-2561]
 รางวัลการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน [25-06-2561]

หน้าแรก