รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เข้าค่ายเชาวชนรักพงษ์ไพร รุ่นที่ 2
รายละเอียด :
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ครูฐิติกร จักรแก้ว นำนักเรียนเข้าค่ายเชาวชนรักพงษ์ไพร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนมีความสนุกสนานกับกิจกรรมดีๆ ได้เรียนและได้ปฏิบัตินอกสถานที่

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 page 1 / 25
 แสดงความยินดีกับ ดญ.กุศลิน เสียงใส[20-11-2561]
 คณะกรรมการหมู่บ้านมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน[10-11-2561]
 ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานประจำปี 5 ธันวาคม[10-11-2561]
 มอบเกียรติบัตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด[30-10-2561]

หน้าแรก