รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เข้าค่ายเชาวชนรักพงษ์ไพร รุ่นที่ 2
รายละเอียด :
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ครูฐิติกร จักรแก้ว นำนักเรียนเข้าค่ายเชาวชนรักพงษ์ไพร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนมีความสนุกสนานกับกิจกรรมดีๆ ได้เรียนและได้ปฏิบัตินอกสถานที่

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2561]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2561]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2561]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2561]

หน้าแรก