รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบทุนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
รายละเอียด :
14 มิถุนายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยคุณศุลีพร ทั่งทอง เข้ามามอบทุนให้กันนักเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 การเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองสัปดาห์แรก[21-05-2561]
  สำรวจการจัดการศึกษาทางไกล[11-05-2561]
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2561]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2561]

หน้าแรก