รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง อบรมในโครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียน
รายละเอียด :
19 มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง เข้าอบรมในโครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองโดยคุณหมอเชิดชาย สุธรรมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก พร้อมด้วยคุณหมอปานแก้ว สินพิชัย ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาล้าน เป็นวิทยากร ให้ความรู้โดยท่านผู้อำนวยการกิตติ กรยืนยง ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2561]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2561]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561[27-06-2561]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561[27-06-2561]

หน้าแรก