รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด :
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และระลึกถึงพระคุณ รวมถึงคำสั่งสอนของครู โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี นายพิสดาร ดีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-06-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด[21-03-2561]
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2561]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2561]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2561]

หน้าแรก