รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง สร้างแรงบันดลายใจด้านการบิน โดย สสวท.
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบนำโดยนายปภาวิน ภัทรธรรม์กูลและนักเรียน ได้รับการคัดเลืือกให้เข้าร่วม กิจกรรมการจัดแข่งขัน STEM YOUNG PILOT mini CHALLENGE 2018 สร้างแรงบันดาลใจด้านการบิน เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนด้านการบิน โดย ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนศิริวรรณ รักษาการผู้ช่วย ผู้อำนวยการ สสทว. เป็นประธาน ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-06-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2561]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2561]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2561]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2561]

หน้าแรก