รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง สร้างแรงบันดลายใจด้านการบิน โดย สสวท.
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบนำโดยนายปภาวิน ภัทรธรรม์กูลและนักเรียน ได้รับการคัดเลืือกให้เข้าร่วม กิจกรรมการจัดแข่งขัน STEM YOUNG PILOT mini CHALLENGE 2018 สร้างแรงบันดาลใจด้านการบิน เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนด้านการบิน โดย ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนศิริวรรณ รักษาการผู้ช่วย ผู้อำนวยการ สสทว. เป็นประธาน ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-06-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 page 1 / 27
 มอบทุนการศึกษา[04-02-2561]
 การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า[18-01-2561]
 Big cleaning day[26-12-2561]
 มอบเกียรติบัตร [20-12-2561]

หน้าแรก