รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ประเมินโรงเรียนต้นแบบ Infographics
รายละเอียด :
ในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านมรสวบ ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบ Infographics โดยมี นายทวีศักดิ์ แดงโร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ คณะครู และนักเรียน นำเสนองาน ผลงานของครูและนักเรียน ซึ่งมีนางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ พร้อมด้วย นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.ณัฐกานต์ ภาคภรต รองคณบดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์กาญจนา สังข์ผาด และอาจารย์ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้ประเมิน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-06-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 page 1 / 23
 การฝึกทักษะการผูกผ้า[21-10-2561]
 ขอบคุณทุกความร่วมมือ[06-10-2561]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ บาร์เบอร์[06-10-2561]
 ด้วยสายใยรัก ผูกพัน[06-10-2561]

หน้าแรก