รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ค่ายพุทธบุตร
รายละเอียด :
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ณ วัดห้วยทรายขาวโดยมีนางภัทรามาศ กำนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการเข้าค่าย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-07-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2561]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2561]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2561]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2561]

หน้าแรก