รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ปลูกป่าบริเวณชายแดนเชื่อมสัมพันพันธ์สองแผ่นดิน
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นายทวีศักดิ์ แดงโร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านมรสวบ กิจกรรม ปลูกป่าบริเวณชายแดนเชื่อมสัมพันพันธ์สองแผ่นดิน โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และป่าชายเลน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-08-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 page 1 / 27
 มอบทุนการศึกษา[04-02-2561]
 การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า[18-01-2561]
 Big cleaning day[26-12-2561]
 มอบเกียรติบัตร [20-12-2561]

หน้าแรก