รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด :
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง นำนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายการที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ดังรายการต่อไปนี้ 1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 2.การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 23 3.ารแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 19 4.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทองแดง อันดับที่ 35 5.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ระดับเหรียญทองแดง อันดับที่ 26 6.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 18 7.การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 23 8. ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 11 9. เรียนร่วม-ภาษาไทย ารแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 33

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-01-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2562]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2562]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2562]
  English Camp[25-11-2562]

หน้าแรก