รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ร่วมงานฉลองอ่าว หมู่ 6 ชายทะเลบ่อนอก
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้นำนักเรียนไปร่วมทำการแสดงเนื่องในวันฉลองอ่าว หมู่ 6 ชายทะเลบ่อนอก ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้มีการขอร่วมการแสดงของนักเรียนจึงได้นำนักเรียนไปร่วมการแสดง 1 ชุด

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 4 / 11
 จัดบูธและนำเสนอผลงานถอดรหัสระบบและกลไกการบริหารคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี61 ระดับชาติ ภาคกลางและตะวันออก ณ จ.นครปฐม[09-01-2562]
 กิจกรรมปั่นจักรยานโครงการ "อุุ่นไอรัก บ้านคอกช้าง"[19-12-2562]
 วางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันวชิรวุธ[28-11-2562]
 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[28-11-2562]

หน้าแรก