รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ร่วมงานฉลองอ่าว หมู่ 6 ชายทะเลบ่อนอก
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้นำนักเรียนไปร่วมทำการแสดงเนื่องในวันฉลองอ่าว หมู่ 6 ชายทะเลบ่อนอก ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้มีการขอร่วมการแสดงของนักเรียนจึงได้นำนักเรียนไปร่วมการแสดง 1 ชุด

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 9 / 9
 ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักภาพ ด้านการบริหารการศึกษา อำเภอเมือง และโครงการเชิดชูครูดีศรีเมืองประจวบฯ[02-04-2562]
 งานเลี้ยงเกษียณ (ภาคค่ำ)[28-09-2562]
 พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ[28-09-2562]

หน้าแรก