รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ร่วมงาน"ชัยเกษมวิชาการ ๖๑"
รายละเอียด :
วันที่่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขามัน ได้เข้าร่วมงาน" ชัยเกษมวิชาการ ๖๑"พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหลายกิจกรรม อาทิ เช่น การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันแอโรบิค ฯลฯ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และขอขอบคุณโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดี ไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ


บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-12-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 page 2 / 8
 ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562[19-11-2561]
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา[26-07-2561]
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี พ.ศ.2562[01-07-2561]
 กิจกรรมวันสำคัญ[27-06-2561]

หน้าแรก