รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ร่วมงาน"ชัยเกษมวิชาการ ๖๑"
รายละเอียด :
วันที่่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขามัน ได้เข้าร่วมงาน" ชัยเกษมวิชาการ ๖๑"พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหลายกิจกรรม อาทิ เช่น การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันแอโรบิค ฯลฯ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และขอขอบคุณโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดี ไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ


บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-12-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 page 6 / 8
 พิธีสวนสนาม[14-07-2561]
 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย - เมียนม่าร์[03-07-2561]
 ค่ายเยาวชน ... รักษ์พงไพร ปี 4 รุ่น 1[14-06-2561]
 แข่งขันทักษะภาษาไทย[01-06-2561]

หน้าแรก