รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ร่วมงาน"ชัยเกษมวิชาการ ๖๑"
รายละเอียด :
วันที่่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขามัน ได้เข้าร่วมงาน" ชัยเกษมวิชาการ ๖๑"พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหลายกิจกรรม อาทิ เช่น การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันแอโรบิค ฯลฯ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และขอขอบคุณโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดี ไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ


บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-12-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 6 / 6
 ร่วมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลาง ครั้ง 67 [13-02-2561]
 เข้าร่วมงานชัยเกษมวิชาการ 60[13-02-2561]
 รับมอบจักรยาน[13-02-2561]
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม[13-02-2561]

หน้าแรก