รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
รายละเอียด :
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววิมลตรา จีนต่างเมือง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 หมู่ที่ 4 บ้านม้าร้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน-โรงเรียนร่วมกัน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนชุมนุมภาษาจีนร่วมแสดงในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-02-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 7 / 12
 กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)[25-08-2562]
 กิจกรรมวันภาษาไทย[15-08-2562]
 กิจกรรมวันแม่ ปี 2560[15-08-2562]
 กิจกรรม fitness for fun [19-07-2562]

หน้าแรก