รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โรงเรียนบ้านห้วยแก้วเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุพงศ์ประศาสน์
รายละเอียด :
นายกลยุทธ ยกย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว พร้อมกับ ครูมธุริน ประวงศ์ ครูณัฐธิดา แย้มประดิษฐ์ และครูจิราภรณ์ หมายเมฆ ครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว เข้าร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุพงศ์ประศาสน์ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรมหน้าเสาธง และนำตัวแทนครูของโรงเรียนให้ความรู้เรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างความครึกครื้น ความเป็นกันเองและความประทับใจ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เกิดขึ้นอีกด้วย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-02-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 7 / 12
 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์[25-08-2562]
 กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)[25-08-2562]
 กิจกรรมวันภาษาไทย[15-08-2562]
 กิจกรรมวันแม่ ปี 2560[15-08-2562]

หน้าแรก