รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา
รายละเอียด :
นายกลยุทธ ยกย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ได้ร่วมนิเทศการสอนภายในของโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว เพื่อให้กำลังใจและร่วมเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนและชุมชน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-02-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 การดำเนินการการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID19) ระยะทดสอบระบบ[20-05-2562]
 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา[17-02-2562]
 กิจกรรม ถั่วเขียวเต้นระบำ[17-02-2562]
 สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้[17-02-2562]

หน้าแรก