รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่
รายละเอียด :
เมื่้อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านคอกช้าง ร่วมกับคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบหรี่โลก โดยได้ทำการเดินรณรงค์ให้ชาวบ้านและคนทั่วไปเห็นโทษของการสูบบุหรี่ และให้มีจิตใต้สำนึกในการสูบบุหรี่ด้วยว่ามีโทษและผลเสียอย่างไร

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-06-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 กิจกรรมบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019[10-09-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning[10-09-2562]
 กิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3[06-12-2562]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ[04-12-2562]

หน้าแรก