รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
รายละเอียด :
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านมรสวบกำหนดประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านมรสวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-06-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 page 14 / 23
 เข้าค่ายเชาวชนรักพงษ์ไพร รุ่นที่ 2 [19-06-2562]
 เตรียมพร้อมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ[09-06-2562]
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561[09-06-2562]
 มอบประกาศนียบัตร[09-06-2562]

หน้าแรก