รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมวิถีพุทธ
รายละเอียด :
ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมวิถีพุทธ ประจำสัปดาห์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมรสวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-06-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 1 / 20
 มอบเกียรติบัตร[09-07-2562]
 นิเทศ ติดตามประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2563[09-07-2562]
 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา[04-06-2562]
 นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล[18-05-2562]

หน้าแรก