รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ด้วย Infographics
รายละเอียด :
ในพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มานิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านมรสวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-06-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 12 / 21
 สร้างแรงบันดลายใจด้านการบิน โดย สสวท.[25-06-2562]
 เข้าค่ายเชาวชนรักพงษ์ไพร รุ่นที่ 2 [19-06-2562]
 เตรียมพร้อมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ[09-06-2562]
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561[09-06-2562]

หน้าแรก