รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง แห่เทียนวันเข้าพรรษา 2562
รายละเอียด :
เมื่อวันจันทรที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคอกช้าง ได้ร่วมกันสืบสานพุทธศาสนา ด้วยการไปทำบุญที่วัดบ่อนอกและวัดสี่แยกบ่อนอก เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โดยถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน ทำบุญ เรียนรู้วันสำคัญ จิตอาสาทำความสะอาดวัด ได้บุญกันทั่วหน้าค่ะ


บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-07-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 กิจกรรมบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019[10-09-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning[10-09-2562]
 กิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3[06-12-2562]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ[04-12-2562]

หน้าแรก