รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ผอ.ธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล พบปะคณะครูและนักเรียน
รายละเอียด :
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผู้อำนวยการ พบปะคณะครูและนักเรียนอย่างเป็นทางการในกิจกรรมหน้าเสาธง ในการมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนบ้านมรสวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-08-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 กิจกรรมวันเด็ก[14-01-2562]
 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน[17-12-2562]
  มอบเกียรติบัตร ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ[17-12-2562]
 ขอขอบคุณบริษัท KING POWER[17-12-2562]

หน้าแรก