รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รายละเอียด :
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านมรสวบ โดยนางสาวจันทิพย์ อบมาลี เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องฟีนิกซ์ เมืองทองธานี

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-08-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 page 1 / 29
 มอบถุงปันสุขให้นักเรียนยากจน[16-08-2562]
 เหรียญทอง ซอสามสาย ระดับมัธยม[27-07-2562]
 เปิดเรียน On Hand[17-06-2562]
 เตรียมการก่อนเปิดเรียน[17-06-2562]

หน้าแรก