รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 14
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบ นำโดยนายปภาวิน ภัทรธรรมณ์กูล พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 5 จำนวน 4 คน เข้าร่ามโครงการ ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 14 ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม อำเภอบางสะพาน จัดโดยบริษัท สหวิริยาฯ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ และวนอุทยานป่ากลางอ่าว

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-09-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 page 1 / 29
 มอบถุงปันสุขให้นักเรียนยากจน[16-08-2562]
 เหรียญทอง ซอสามสาย ระดับมัธยม[27-07-2562]
 เปิดเรียน On Hand[17-06-2562]
 เตรียมการก่อนเปิดเรียน[17-06-2562]

หน้าแรก