รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 14
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบ นำโดยนายปภาวิน ภัทรธรรมณ์กูล พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 5 จำนวน 4 คน เข้าร่ามโครงการ ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 14 ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม อำเภอบางสะพาน จัดโดยบริษัท สหวิริยาฯ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ และวนอุทยานป่ากลางอ่าว

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-09-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 page 1 / 25
 แสดงความยินดีกับ ดญ.กุศลิน เสียงใส[20-11-2562]
 คณะกรรมการหมู่บ้านมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน[10-11-2562]
 ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานประจำปี 5 ธันวาคม[10-11-2562]
 มอบเกียรติบัตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด[30-10-2562]

หน้าแรก