รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 14
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบ นำโดยนายปภาวิน ภัทรธรรมณ์กูล พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 5 จำนวน 4 คน เข้าร่ามโครงการ ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 14 ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม อำเภอบางสะพาน จัดโดยบริษัท สหวิริยาฯ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ และวนอุทยานป่ากลางอ่าว

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-09-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 กิจกรรมวันเด็ก[14-01-2562]
 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน[17-12-2562]
  มอบเกียรติบัตร ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ[17-12-2562]
 ขอขอบคุณบริษัท KING POWER[17-12-2562]

หน้าแรก