รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง มรสวบเกมส์
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบ นำโดยนางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ในระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย มีความอดทน ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ปกครองร่วมเลี้ยงอาหารเด็กๆ อย่างมากมาย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-09-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 page 1 / 29
 มอบถุงปันสุขให้นักเรียนยากจน[16-08-2562]
 เหรียญทอง ซอสามสาย ระดับมัธยม[27-07-2562]
 เปิดเรียน On Hand[17-06-2562]
 เตรียมการก่อนเปิดเรียน[17-06-2562]

หน้าแรก