รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ขอขอบคุณบริษัท KING POWER
รายละเอียด :
ในวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน ในโรงเรียนบ้านมรสวบ รับมอบฟุตบอล จำนวน 15 ลูก จากบริษัท KING POWER ทางโรงเรียนบ้านมรสวบ ขอขอบพระคุณ ที่ได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและเติมฝันสู่อนาคตของเด็กไทย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-12-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 page 1 / 25
 แสดงความยินดีกับ ดญ.กุศลิน เสียงใส[20-11-2562]
 คณะกรรมการหมู่บ้านมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน[10-11-2562]
 ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานประจำปี 5 ธันวาคม[10-11-2562]
 มอบเกียรติบัตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด[30-10-2562]

หน้าแรก