รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ขอขอบคุณบริษัท KING POWER
รายละเอียด :
ในวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน ในโรงเรียนบ้านมรสวบ รับมอบฟุตบอล จำนวน 15 ลูก จากบริษัท KING POWER ทางโรงเรียนบ้านมรสวบ ขอขอบพระคุณ ที่ได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและเติมฝันสู่อนาคตของเด็กไทย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-12-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 page 1 / 29
 มอบถุงปันสุขให้นักเรียนยากจน[16-08-2562]
 เหรียญทอง ซอสามสาย ระดับมัธยม[27-07-2562]
 เปิดเรียน On Hand[17-06-2562]
 เตรียมการก่อนเปิดเรียน[17-06-2562]

หน้าแรก