รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง มอบเกียรติบัตร ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
รายละเอียด :
วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ) โรงเรียนบ้านมรสวบ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 รายการ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ 🥇1. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🥇2. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 🥇3. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับทั่ 6 🥇4. การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภทweb editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 12 🥇5. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 21 🥇6. การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์ จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรีญทอง ลำดับที่ 21 🥇7. การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่ 40 🥈8. การแข่งขันการขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 10 🥉9. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ลำดับที่ 24 🥉10. การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์ จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง ลำดับที่ 33


บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-12-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 page 1 / 29
 มอบถุงปันสุขให้นักเรียนยากจน[16-08-2562]
 เหรียญทอง ซอสามสาย ระดับมัธยม[27-07-2562]
 เปิดเรียน On Hand[17-06-2562]
 เตรียมการก่อนเปิดเรียน[17-06-2562]

หน้าแรก