รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
รายละเอียด :
ในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน เเนะแนวทางและร่วมแนะแนวอาชีพ และวัดบุคลิกภาพโดยใช้แบบทดสอบ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมรสวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-12-2562

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18
 สร้างงานสร้างอาชีพ โครงการดอกไม้ประดิษฐ์[24-02-2562]
 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ[24-02-2562]
 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ[11-02-2562]
 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง[11-02-2562]

หน้าแรก