รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ประเมินการอ่านเขียน
รายละเอียด :
23 สิงหาคม 2559:โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน ในระดับชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามนโยบาย "ปี 2559 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”และ“นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เมื่อเรียนจบชั้น ป.1-ป.2 ต้องอ่านออก เขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม"

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 page 1 / 2
 การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนทางไกล[18-05-2559]
 STEM Edu.[07-09-2559]
 ร่วมเชียร์งานกีฬานักเรียน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์[29-08-2559]
 ประเมินการอ่านเขียน[23-08-2559]

หน้าแรก