รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมสัปดาห์วันครู
รายละเอียด :
วันที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคอกช้าง จัดกิจกรรมจัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงความรับผิดชอบและเสียสละของครูที่มีต่อสังคม


บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-01-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 กิจกรรมบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019[10-09-2563]
 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning[10-09-2563]
 กิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3[06-12-2563]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ[04-12-2563]

หน้าแรก