รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การอบรมสัมมนาแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด :
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สภ.อ่าวน้อย จัดโครงการอบรมสัมมนาแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียน ป.3- ป.6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด สำหรับนักเรียนวัยเรียน ในกิจกรรมครั้งนี้ มีนายพิสดาร ดีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงเป็นประธาน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด[21-03-2559]
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2559]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2559]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2559]

หน้าแรก