รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านมรสวบ สำนักงานเขตพื้นที่การ นำโดย นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผอ.รร.บ้านมรสวบเเละ คณะครู จัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการประกอบอาหารจานเดียว ประเภทข้าวหมกไก่ให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียน 2/2562 จำนวน 31 คน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการ และนำไปสู่การสร้างอาชีพ


บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-02-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 16 / 30
 รับเกียรติบัตร เครือข่ายโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วย Infographic[27-08-2563]
 ผอ.ธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล พบปะคณะครูและนักเรียน[22-08-2563]
 รางวัลการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน [25-06-2563]
 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ด้วย Infographics[25-06-2563]

หน้าแรก