รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านมรสวบ สำนักงานเขตพื้นที่การ นำโดย นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผอ.รร.บ้านมรสวบเเละ คณะครู จัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการประกอบอาหารจานเดียว ประเภทข้าวหมกไก่ให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียน 2/2562 จำนวน 31 คน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการ และนำไปสู่การสร้างอาชีพ


บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-02-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 26 / 30
 ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกคึกคัก[06-06-2563]
 กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ[25-05-2563]
 ประชุมผู้ปกครอง[18-05-2563]
 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 [19-03-2563]

หน้าแรก