รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง สำรวจการจัดการศึกษาทางไกล
รายละเอียด :
คณะครูโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ได้ออกสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการศึกษาทางไกล ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน และเตรียมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)


บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-05-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 การเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองสัปดาห์แรก[21-05-2563]
  สำรวจการจัดการศึกษาทางไกล[11-05-2563]
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2563]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2563]

หน้าแรก