รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง สำรวจความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล
รายละเอียด :
คณะครูโรงเรียนบ้านมรสวบ ดำเนินการสำรวจความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครองและอุปกรณ์สื่อสารสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการตอบแบบสำรวจ สื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก และพบปะผู้ปกครอง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ


บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-05-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 page 1 / 23
 การฝึกทักษะการผูกผ้า[21-10-2563]
 ขอบคุณทุกความร่วมมือ[06-10-2563]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ บาร์เบอร์[06-10-2563]
 ด้วยสายใยรัก ผูกพัน[06-10-2563]

หน้าแรก