รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด :
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านมรสวบร่วมกับโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 เป็นตัวแทนของอำเภอบางสะพานในการจัดขบวนพาเหรดและแสตนเชียร์ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สนามกีฬาสามอ่าวสเตเดี้ยม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 กิจกรรมวันเด็ก[14-01-2559]
 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน[17-12-2559]
  มอบเกียรติบัตร ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ[17-12-2559]
 ขอขอบคุณบริษัท KING POWER[17-12-2559]

หน้าแรก