รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด :
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านมรสวบร่วมกับโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 เป็นตัวแทนของอำเภอบางสะพานในการจัดขบวนพาเหรดและแสตนเชียร์ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สนามกีฬาสามอ่าวสเตเดี้ยม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 1 / 20
 มอบเกียรติบัตร[09-07-2559]
 นิเทศ ติดตามประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2563[09-07-2559]
 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา[04-06-2559]
 นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล[18-05-2559]

หน้าแรก