รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมรสวบ นำโดยนางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล คณะครูและบุคลากร ต้อนรับนายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผอ.สพป.ปข.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.1 พร้อมด้วย นางหริญญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ นางสาวกรวิกา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์ และนายสุรชัย แคลนกระโทก ประธานศูนย์ฯกลุ่มชัยเกษม ในการวางแผนดำเนินการ การนิเทศติดตามการสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 page 1 / 25
 แสดงความยินดีกับ ดญ.กุศลิน เสียงใส[20-11-2563]
 คณะกรรมการหมู่บ้านมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน[10-11-2563]
 ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานประจำปี 5 ธันวาคม[10-11-2563]
 มอบเกียรติบัตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด[30-10-2563]

หน้าแรก