รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ร่วมเชียร์งานกีฬานักเรียน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด :
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) เข้าร่วมเป็นตัวแทนกองเชียร์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในงานกีฬานักเรียน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 page 1 / 2
 การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนทางไกล[18-05-2559]
 STEM Edu.[07-09-2559]
 ร่วมเชียร์งานกีฬานักเรียน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์[29-08-2559]
 ประเมินการอ่านเขียน[23-08-2559]

หน้าแรก