รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การดำเนินการการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID19) ระยะทดสอบระบบ
รายละเอียด :
นายกลยุทธ ยกย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ได้กำหนดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID19) ระยะทดสอบระบบ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลและชี้แจงข้อสงสัย พร้อมมอบเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการดำเนินการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของของนักเรียนและโรงเรียน


บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-05-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 การดำเนินการการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID19) ระยะทดสอบระบบ[20-05-2563]
 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา[17-02-2563]
 กิจกรรม ถั่วเขียวเต้นระบำ[17-02-2563]
 สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้[17-02-2563]

หน้าแรก