รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย
รายละเอียด :
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว นำนักเรียนระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ณ โครงการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จ.ชุมพร

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2559]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2559]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2559]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2559]

หน้าแรก