รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : เธšเน‰เธฒเธ™เธšเธฒเธ‡เน€เธˆเธฃเธดเธ
เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนไชยราชช้างแรก รับการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
วันนี้(31 สิงหาคม 2559) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนไชยราชช้างแรก รับการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2559 จากคณะติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านไชยราช ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสมชาย ช่วยชูหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนไชยราชช้างแรก กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งดำเนินงานตามหลักบริหารจัดการแบบ PDCA โดยกลุ่มสมาชิกประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบางเจริญ โรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี โรงเรียนมูลนิธิศึกษา โรงเรียนบ้านทองอินทร์ และ โรงเรียนบ้านช้างเผือก ในการรับการติดตามในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสมาชิกของศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลงานจุดเน้น จุดเด่น ที่หลากหลาย ข้อมูลและภาพโดย พชร บำรุงดอน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของเธšเน‰เธฒเธ™เธšเธฒเธ‡เน€เธˆเธฃเธดเธ
  1 page 1 / 1
 สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล [18-05-2559]
 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนไชยราชช้างแรก รับการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2559[31-08-2559]
 อบรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2562[20-08-2559]

หน้าแรก