รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ต้อนรรับคณะศึกษาดูงาน
รายละเอียด :
วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง โดยนายนายกิตติ กรยืนยง พร้อมคณะครูและกลุ่มแม่บ้าน ม.5 ต.เขาล้าน ให้การต้อนรับนายบุญเลิศ มากเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรปะถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในการศึกษาดูงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-09-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2559]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2559]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561[27-06-2559]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561[27-06-2559]

หน้าแรก