รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง มอบเกียรติบัตร
รายละเอียด :
วันพุธ ที่ 9 กรกฏาคม 2563 พระอาจารบุญส่ง และ นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ ได้มอเกียรติบัตร สำหรับนักเรียน ที่สอบผ่าน นักธรรม ตรี โท เอก

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-07-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 17 / 30
 มอบเกียรติบัตรนักธรรม[09-06-2563]
 กิจกรรมวิถีพุทธ[09-06-2563]
 ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา[09-06-2563]
 กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง สส.[09-03-2563]

หน้าแรก