รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ตรวจสุขภาพปากและฟัน
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลบางสะพานได้เข้าตรวจสุขภาพปากและฟัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านมรสวบ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านมรสวบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-08-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 page 1 / 27
 มอบทุนการศึกษา[04-02-2563]
 การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า[18-01-2563]
 Big cleaning day[26-12-2563]
 มอบเกียรติบัตร [20-12-2563]

หน้าแรก